Pardavimų plėtraUAB „UMP Technika“ sėkmingai įgyvendino veiklos produktyvumo didinimo,
skatinant pardavimų plėtrą užsienio šalyse, projektą

UAB „UMP Technika“ vadovai, turėdami ilgametę verslo patirtį, kryptingai vykdo įmonės plėtrą. Ketindama sustiprinti savo pozicijas esamose ir planuojamose rinkose, įmonė nuolatos tobulina bei atnaujina gaminamus produktus bei siekia pagerinti jų kokybę. Bendrovės produkcijos asortimentą sudaro hidrauliniai briketavimo presai ir šiaudų smulkintuvai, gaminami medienos pjuvenų briketai. Briketavimo presais gaminami medienos pjuvenų briketai - ekologiškai švarus kuras, nenaudojant jokių cheminių priemaišų ar rišamųjų medžiagų ir tinkantis visiems kieto kuro katilams bei židiniams. Tai kuras, kuris saugo ne tik Lietuvos orą, bet ir visą planetą nuo klimato atšilimo. Energetinių, iškastinio kuro resursų kainų pastovus kilimas, ekologinė nauda verčia ieškoti išeities - atsinaujinančių kuro šaltinių, todėl biokuro briketų gamyba yra žingsnis į ekologiją.
Siekiant užtikrinti tolesnę sėkmingą įmonės plėtrą, itin svarbiu veiksniu tampa plėtra į jau užimamas bei naujas eksporto rinkas. Turima patirtis rodo, kad dalyvavimas parodose padeda praplėsti įmonės žinomumą bei palengvina naujų partnerių suradimą. Atsižvelgiant į tai, bendrovė iškėlė tikslą - padidinti UAB „UMP Technika“ veiklos produktyvumą, investuojant į tarptautines parodas.
UAB „UMP Technika“ sėkmingai įgyvendina projektą UAB „UMP Technika“ veiklos produktyvumo didinimas, skatinant pardavimų plėtrą užsienio šalyse“, kurį iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.
Įgyvendinimo metu pagamintos įmonės įvaizdį gerinančios reklaminės priemonės - stendai, kuriais įmonė formavo savo įvaizdį, supažindino bei garsino įmonės prekinį ženklą bei skleidė savo žinomumą užsienio šalyse dalyvaudama 7 tarptautinėse specializuotose parodose: „IWF“ (International Woodworking Fair) Atlantos m., JAV, „Medžio apdirbimas“ 14, Minsko m., Baltarusijoje, „W-14“, Birmingemo m., Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje, „Expobois-2014“, Paryžiaus m., Prancūzijoje, „Nezaležna Teploenergetika-2015“ Kijevo m., Ukrainoje, „LIGNA 2015“, Hanoverio m., Vokietijoje, parodoje “AMIA“ Ostroda m., Lenkijoje. Dalyvaujant parodose užmegzta daug kontaktų su potencialiais klientais ir verslo partneriais, presų ir briketų pirkėjais, išdalintas didelis kiekis reklaminės medžiagos, susitikta su teminės spaudos atstovais, sudarytos bendradarbiavimo sutartys su keliais užsakovais. Be to, projektas leido didinti UAB „UMP Technika“ prekės ženklo žinomumą užsienio rinkose. Bendrovės produkcija yra išskirtinai pagaminta Lietuvoje, todėl užsienio rinkų paieška bei produkcijos eksporto didinimas leis prisidėti prie Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairėse numatyto strateginio tikslo įgyvendinimo.
Projekto bendra vertė – 72 405,29 Eurai (paramos suma – 43 334,57 Eurai).
Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.
Daugiau informacijos apie projektą:
UAB „UMP Technika“, tel.:+370 340 58782
El. paštas: vytas@ump.lt; rima@ump.lt

Direktorius Vytautas Urbonavičius